Kontakt / För medier

För medier

Ta kontakt om du behöver information om Tiivistämö. Vi svarar gärna på era frågor och skickar ut bakgrundsmaterial eller berättar mer om vår verksamhet och våra evenemang.

På den här sidan hittar du bilder och mer information om Tiivistämö. Materialet kan användas för redaktionella syften, som har att göra medTiivistämö. Det är förbjudet att använda materialet för andra ändamål eller att sprida det vidare. Kom ihåg att nämna fotografens namn eller upphovsrättsinnehavaren när du publicerar bilder.

Ta kontakt, vi hjälper dig gärna!

Pekka Mönttinen

verksamhetsledare
evenemangsenheten / Tiivistämö
Kultur och fritid
pekka.monttinen@hel.fi
050 559 1799

Janne Friman

producent
janne.friman@hel.fi
050 559 1798

Juha Oinonen

producent
juha.oinonen@hel.fi
041 5121797

Tiina Toivonen

producent
tiina.toivonen@hel.fi
041 512 1706

Jonna Pennanen

kommunikationsplanerare
viestintä- ja markkinointipalvelut
Kommunikations- och marknadsföringstjänst
jonna.pennanen@hel.fi

Tiivistämö i sociala medier

#tiivistamo   #kulttuurihelsinki

Facebook @tiivistamo
Instagram @tiivistamo